Vaccination – en rit

Vaccination – en rit

Den globala pandemin har fått en global rit – runt hela världen laddas bilder upp på sociala medier på armen.  Det är dött lopp mellan plåster och spruta. Riter fyller två funktioner. För det första ger riten en känsla av att ha fast mark under fötterna efter en...
Offerplatser

Offerplatser

Det finns några fenomen inom religioners underbara värld som intresserar mig mer än annat. Jag tycker att det är spännande när religiösa myter, tro och riter lever kvar på platser under en mycket lång tid. Visst kan de ske förändringar, men i stort är tron och...
Är andar bra att ha?

Är andar bra att ha?

Det var pingsthelg i söndags och inom kristendomen är andar centralt, både som en del av gudomen och som en del av tron på att människan har en odödlig själ. Men andar finns i de flesta religioner och har en stark ställning inom folktron. Det finns myriader av...
Gen Z – den sista religiösa generationen?

Gen Z – den sista religiösa generationen?

Är Gen Z den sista generationen där fritiden ägnas åt att besöka kyrkor, tempel moskéer och synagogor för att be, offra och få träffa en gud? Bland Gen Z och Millennials kallar sig fler för ateister eller agnostiker än någon annan generation, en tredjedel säger att de...
Finansiell astrologi

Finansiell astrologi

Gen Z och Millennial Dagens Industri förknippas inte med religion  –  men för ett par veckor sedan hade tidningen två artiklar om samband mellan planetrörelser och makro- och mikroekonomi. Ämnet är stort och hett i USA, både bland Millennial (de som är födda...