Det var pingsthelg i söndags och inom kristendomen är andar centralt, både som en del av gudomen och som en del av tron på att människan har en odödlig själ. Men andar finns i de flesta religioner och har en stark ställning inom folktron.

Det finns myriader av tolkningar om vilka egenskaper andarna har och varför de finns. Det enda man verkar vara överens om är att det går att göra en uppdelning mellan de snälla och vänlig andarna och de farliga och hotfulla.

Guds ande och människornas andar dröjer sig kvar i vår värld

Men varför dröjer sig själar, eller andar som de också kallas, helst kvar i vår värld? Varför går de inte över till andra sidan för gott?

De döda människornas själar besitter viktiga kunskaper om framtiden. Kan vi som lever bara på rätt sätt titta i rätt spegel, knacka rätt knack i bordet eller besöka platser där anden gillar att vara så kan vi få kunskaper om vad som väntar oss i framtiden. Att få ta del av hemlig dold kunskap kan till exempel hjälpa oss så att vi inte begår dumheter. En ren självbevarelsedrift att ha kontakt, eller hur?

Det var de snälla andarna men de elaka, hotfulla och farliga andarna, hur skall vi hantera dem? Vi skall givetvis undvika platser och hus där de gillar att vara, vi kan också ta på oss amuletter eller utföra magi så att de lämnar oss i fred och slutar skrämma, hota och orsaka oss fysisk skada.

I den kristna religionen så tror teologerna att gudens ande helst vill vara där vi människor är. När Jesus dött och uppstått och återvänt till Gud Fader i himlen så är gudens själ kvar bland oss människor på jorden. Det är den Helige Ande som den kristna religionen firar när det är pingst.

Två helger som ägnas åt andar

I Sverige firar kristna två  högtider som är förknippade med andar, dels pingsthelgen i maj då guds ande uppmärksammas, dels allahelgonhelgen i november då de dödas själar har en egen helg. Medan allahelgonahelgen blir alltmer folkreligiös och firas av gemene man på sätt som är alltmer frikopplad från den kristna tron, så har pingsthelgen inte fått samma fäste i folkdjupet. Treenighetsläran är väl för teologiskt esoterisk och har inga direkta kopplingar till folk i allmänhets tro och ritualer. Det verkar som om pingsthelgen håller på att försvinna ur folkdjupet, men jag kan ha fel.

De fromma teologerna och prästerna gillar inte oskicket med att människors andar ränner runt bland oss levande. Om det är för att gudens ande inte skall ha konkurrens, eller om det är för att människor inte skall be om hjälp av sina vänners och släktingars själar utan vända sig till den ende guden, låter jag vara osagt. Ett sätt prästerna förr i tiden hanterade problemet var att tight binda samman likets ben med rep så att kroppen och anden gick över till den andra sidan för gott. Så gjorde prästerna med Karl XII. Men han hade ju så mycket spring i benen när han levde så det verkar vara ett omöjligt uppdrag att få honom att sitta still trots att han är död.

Andar och språk

Kommer ni ihåg berättelsen om när guden var så arg att han förbistrade människornas språk, när han i vredesmod såg till att människorna inte längre kunde förstå varandra?  Han straffade dem med att ge dem olika språk,  han hämnades genom att driva dem till olika platser i världen. Han tyckte att människorna var högmodiga när de på egen hand byggde ett torn med tegel och lera upp till himlen. Han blev ilsken för han kände att de inte behövde honom. Han var arg länge. Närmare 2000 år tog det innan förtrytelsen gick över och han försökte ställa allt till rätta igen. Hur, undrar ni förstås. Jo pingst firas inte bara till minne av att guds ande kommer och bor bland människorna, pingst firas också för att guden ger människorna ett nytt enhetligt språk så att alla kan förstå varandra. Tungotal, eller glossolali som det heter med ett fint ord, visar nämligen att guden har tagit tillbaka förbannelsen som han utslungade över Babels torn. Och det kan ju vara värt att fira.

Babels torn är en så kallad ursprungsmyt (händelsen har inte inträffat) men myten har inspiration från faktiska hus som byggdes i Mesopotamien, ziqqurat redan kring 2000 fvt. Ursprungsmyten påminner om myterna om människornas odödliga själar. De är en spegling av att människan är både ond och god och att guden är både elak, hotfull och farlig för att sedan bli snäll och rent ut sagt vänligt hjälpsam.

Överkurs

De forskare som funderar över religioners ursprung, hur religion såg ut i första början, tänker sig att det var dyrkan av förfäder som vakar över de som lever, som är den mest ursprungliga formen. Dyrkan av förfäderna förvandlades med tiden till en tro på gudar som människorna tillbad och offrade till för att därigenom få del av gudens egenskaper och krafter. Senar organiserades kulten och fick läror och riter, prästerskap och anhängare och utvecklades så småningom till samfund och sekter.

Men forskare är förstå varken överens om varför det finns en tro på att gudars andar såväl som människors själar lever kvar bland oss människor. Inte heller är forskare överens om hur det gick till när religion uppstod från första början.

PS Apropå mitt inlägg om finansiell astrologi, här kommer en länk till vilka skor olika stjärntecken skall ha  https://www.vogue.com/article/spring-shoe-trends-zodiac-sign-style

Dela på