Vem älskar inte en planta med lagblad? I år har jag äntligen lyckats övervintra ett lagerblad och nu växter den lilla busken (undra om man kan få till ett helt träd här i Sverige?) så fint i sin kruka samtidigt som jag drömmer om en hel dunge med lagerbladsträd, eller rent av en skog, så som det växer runt Medelhavet.

Daphne

Apollon och Daphne var vigda åt sina respektive öden. Daphe skulle följa sin pappas önskan om att vara jungfru, Apollons öde var åtrån. Givetvis träffades de, men vad göra? Kunde de undgå sina helt motstridiga öden? Kanske. När Daphne fått syn på Apollon fattade hon vad klockan var slagen. Snabbt ber hon sin pappa att förvandla henne till ett lagerträd så att hon inte ligger med Apollon. Apollon blir förstås så ledsen som en man bara kan bli när ligg-planeran går i stöpet. Han älskar Daphne och vill inte vara utan henne. Han tänker att Daphne får vara med honom på ett annat sätt, som en lagerkrans på huvudet och smycka hans hår, hon får vara trät som han gör en lyra av så att hon är med när han sjunger och spelar sina kärlekssånger och till sist bygger han ett koger av lager som han har sina pilar i. Apollon är  musiken, diktens och siarkonstens gud och nu är Daphne alltid med honom.

Magi och orakler

Enligt berättelser är det första Apollontemplet byggt av lagerträd och det finns lagerträd planterade inom tempelområdet. Ville man fråga Phytia, ett orakel, om råd inför framtiden fick man gå till de noga utvalda kvinnorna som valdes till orakel i Delfi och fråga översteprästinnan. Men innan man kunde få närma sig oraklet fick man berätta sitt ärende för en präst, rena sig i en helig källa, stänka vigvatten på sig, offra en brödkaka och ett djur, Nu kunde man få svaret av oraklet som rökt lagerblad, tuggat på dem eller bränt bladen i en skål och sedan uttytt askans tecken.

Så här i midsommartid vill vi gärna drömma sanndrömmar och enligt en gammal antik sed kunde man drömma sant om man sov på en bädd av lagerblad. Vi gillar ju också att sätta kransar av blommor och blad på våra huvuden. Det är också en mycket gammal sed som vi då ägnar oss åt. I de olympiska spelen till Zeus ära fick segraren en olivkrans, senare gick olivkransen över till att bli en fredssymbol. Segraren i spelen till Poseidons ära fick en krans av persilja och i de pytiska spelen till Apollons ära fick segraren en lagerkrans. Längre fram gick de olympiska spelen över till en lagerkrans. Jag minns från min ungdom då jag var simlärare att de barn som klarat guldmagistern fick en ekkrans och de som klarat guldmärket fick en pilkrans, en bravur i kalla sjöar och hav skall förstås firas!

Militära segrare fick förr en lagerkrans på huvudet och än idag krönts musiker, skalder och hovpoeter med en lagerkrans. Likaså får de som tar en filosofie doktorsgrad en lagerkrans. I Uppsala skiljer man de lägre fakulteterna (de som inte var med vid grundandet 1477) och som får en lagerkrans, från de högre fakulteterna (filosofi, farmaci, juridik och teologi) som får en hatt. Jag missar sällan ett tillfälle här hemma då jag med en rejäl dos undertext fråga käre maken om han har en doktorshatt eller inte. Men då ber lilla maken mig att ta fram min hatt och trolla lite…

Det ständigt gröna trädet är en symbol för det beständiga. Det är det enda träd som aldrig träffas av bilxten och vill man skydda sig mot blixtnedslag skall man söka sig till en skog av lagerträd.

Laurus nobilis är lagerträdets latinska namn och Laurentius och senare Lars är namn som kommer från den lagerkrönte.

I den kristna traditionen används också lagerträdet. Här ses den städsegröna växten som en symbol för odödlighet. En krans av lagerblad har fått fungera som en krona. Det var fram för allt martyrer som smyckades med lagerkronor som ett tecken på att de övervunnit förföljelse, våld och tortyr och fått ta del av det eviga livet hos sin gud. Senare kom lagerkvistar att symbolisera det kristna dopet, en symbol för att den döpte redan i detta liv har del av det eviga livet.

Medicin mot baksmälla och huvudvärk

Både bären och bladen har använts medicinsk sedan 100-talet. Lagerträd finns sedan 8-900-talet i Frankrike och i Tyskland och trädet har sedan vandrat norrut. I Gustav Vasas kryddträdgård fanns växten och i Uppsala finns fortfarande det lagerträd som Linné tog till Sverige, i Botaniska trädgården.

Har du baksmälla på midsommardagen kan du göra som man gjorde förr: Enligt gammal tro mal man bär från lagerbusken tillsammans med kummin och lägga det i en lite örtpåse som man binder runt huvudet.

Dela på