Vart än eken sprider sig blir den helig för människan. Eken är mitt favoritträd och jag älskar att gå i ekbackar, särskilt på våren. Ekar vill jag ha i min närhet. En ek skall man vara rädd om!

I vår nordiska tradition är eken helgad åt guden Tor. Om blixten slår ner i en ek, får eken absolut inte sågas ner. Det är Tor själv som ser till att ordna en boning åt sig, i just denna ek! I den grekiska religionen är eken förknippade med åskguden Zeus. Den rödnackade hackspetten, som gärna bor i ekar, ses som Zeus egen fågel. Den röda färgen är en symbol för eld och för att Zeus håller eken främst. Zeus präster tyder lövens sus som olika budskap från guden till människan. Vilket vackert sätt för en gud att förmedla sig på, tänk att eklövens rasslande är himmelska budskap. Bäst att lyssna noga! I romersk religion är eken Jupiters träd. Romerska härskare framträder i ekkransar av guld. Eken ses också som den första modern, eftersom hon matade de första människorna med just ekollon.

Kelterna och germanerna vördar också eken och firar religiösa högtider i eklundar. Kelternas druider äter ekollon och kan förutspå framtiden. I tysk kultur kallas eken vördnadsfullt ’fru’. I Norden däremot, ses eken som maskulin.

I lundar av ekar (finns det något vackrare?) pågick fornnordisk kult, man ordnade fester och offrade till gudarna samt höll ting. Eftersom eken sågs som helig vårdades och skyddades träden.

När Sverige kristnades tog de goda tiderna slut för eken. Präster och missionärer högg ner och brände eklundar för att krossa den ’hedniska’ tron och ersätta lundarna med en kult som utövades i kyrkor och kapell. Kristna tyckte att eken var förknippad med för mycket ’hednisk’ magi. Kulten gick dock inte att utrota, istället gav prästerna eken en ny tolkning: eken sågs som en symbol för orubblig kristen tro. Gustav Vasa beordrade nyplanering av ekar, men inte till den religiösa kulten, utan till skeppsbyggnad. Länge sågs eken som statens egendom och man fick varken fälla trädet eller ta ekollon.

Folktro och magi – tre tips med varierande verkningsgrad

Om ett barn är drabbad av engelska sjukan kan man klyva en ung ek på våren, innan saven stigit. Barnet skall lyftas genom den kluvna eken med huvudet före, innan solens uppgång och i månens avtagande. Det är viktigt att man är helt tyst och att barnet inte nuddar marken. När man är klar skall man binda ihop trädet och när trädet är läkt är barnet friskt. Jag vill ändå starkt rekommendera dig att först gå till vårdcentralen, när ditt barn är sjukt.

Vårtor kan man bli av med om man baddar dem med regnvatten som man samlat upp från ekstubbar. Även annat som man kan badda och vill bli av med kan man använda det magiska regnvattnet till, såsom fräknar. Detta går bra att testa.

Män med sviktande potens kan bära ekollon i fickan, ty ekollonet har samma uthållighet som trädet själv. Say no more. Ni gör som ni vill.

De som utövar magi bär ofta ett halsband av ekollon som skydd mot onda krafter. Mörkrets makter kan inte ta goda häxor och visa kvinnor och män i besittning, om de har ett halsband av ekollon runt halsen då de utför spådomar eller ger helande och läkedom.

Om man vill straffa en tjuv skall man göra så här…

Om man vill straffa en tjuv skall man på en torsdag eller söndag gå ut i skogen före soluppgången och samla ihop sju grenar från olika lövträd. Det får inte vara ek. Sedan skall man hitta en bra sten och på den elda upp kvistarna i ’den ondes namn’ (hu säger jag bara). Därefter gäller det att hitta en ek vars stam man kan rita en bild av tjuven. När detta är gjort tar man sin bössa (hu, igen, säger jag) och förladdar den med askan från de sju kvistarna och så skjuter man på bilden på eken. Då kommer, mirakulöst, stora myror och invaderar eken; samtidigt som eken förtvinar gör tjuven det. Man, kan också, vill jag inflika och starkt rekommendera, anmäla tjuven till polisen och låta rättvisan ha sin gång.

Men man kan också ha en bit ekbark i portmonnän och i hemmet och på så sätt hålla tjuven borta. Det kanske är bättre att ha lite ekbark i sin omedelbara närhet, än att ta lagen i egna händer, så att säga.

Tips från Eddan och andra källor apropå läkedom genom ekens blad och bark

Trög mage kan botas, säger Eddan, om man äter ekollon. Likaså kan den som vill bli hög göra en trolldryck av brända ekollon (testa inte, det blir både snurrigt i huvudet och du hamnar i klammeri med rättvisan, sanna mina ord!). Bark från unga ekar kan man koka till en dekokt som används till gurgelvatten (vilket kul ord) när man är svullen i halsen eller användas till tvätt av bölder, hudutslag och sår. Dekokten funkar även mot fotsvett och annan överdriven svettning. Ekollon innehåller garvsyra och använder man dekokt på ekollon utspätt med vatten avstannar blodflödet.

Eken är verkligen mitt favoritträd. Trädet symboliserar ära och uthållighet och ekollonet mognad (och potens). Enligt gammal romersk religion förärades man en krans av ek om man räddat livet på någon.

Och så till sist en fråga människan har funderat på sedan urminnes tider: Hur vet, säger Aristoteles, ekollet att det skall bli en ek?

Dela på