OM

Under min karriär har jag fått lång erfarenhet av att identifiera och förutsäga värderingskonflikter i frågor som rör religion, jämställdhet och jämlikhet samt andra diskrimineringsgrunder så att de kan föregripas, bemötas och hanteras på ett hållbart, långsiktigt och effektivt sätt.


Jag sitter i styrelsen för Rädda Barnen där jag är vice ordförande. Mellan 2015-2018 satt jag i Rotary Uppsala-Carolinas styrelse där jag också var president 16/17.


Därtill medverkar jag ofta i media (TV, tidningar och radio) som expert i frågor som rör religion, etnicitet och genus.


2006 Startade jag en enskild firma vilken 2016 ombildades till ett AB.
LÄS MER: Artiklar & böcker i urval


LÄS MER: CV


VEM ÄR JAG?

MADELEINE SULTÁN SJÖQVISTUnder många år har jag drivit en enskild firma samtidigt som jag forskat och undervisat i frågor som rör religion, sekularisering, integration, breddad rekrytering, diskriminering, trakasserier, genus, etnicitet, nationella minoriteter, religiösa minoriteter, mänskliga rättigheter och religionsfrihet. Jag arbetar prallellt med mitt eget bolag och som universitetslektor vid Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.


På ett personligt plan är jag religiöst och politiskt obunden, jag tror att behovet av en oberoende röst i dessa frågor är nödvändig.


Jag har jobbat med dessa frågor som sakkunnig under olika uppdrag för myndigheter, företag och organisationer i civilsamhället samt i styrelser och i andra uppdrag vid min tid vid universitet och högskolor. Uppdragen har handlat om allt från utredningar, till föreläsare, expert, moderator och styrelseledamot.
Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved