ARTIKLAR & BÖCKER • ”Längtan efter helhet – om muslimska konvertiters sökande”. I: Astra Nova, december 2009.
 • ”Emilia Fogelklou Norlind och teologiska fakulteten i Uppsala”. ”. I: Emilia Fogelklou läst i dag. Nio essäer. Red. Andres Jeffner. Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Konferenser 72. 2010
 • ”Studentröster om religionsvetenskaplig utbildning. En förstudie om etnisk bakgrund, religiös tillhörighet och mötet med teologiska institutionen”. I: Kritiskt tänkande i religionsvetenskapen. Nora: Nya Doxa, 2009.
 • ”Religionssociologi”. I: Människor och makter. En antologi om att tänka kritiskt om religion. Jonas Svensson och Stefan Arvidsson (red). 2008.
 • ’Kvinnors konversion till islam: Jämlikhet och lydnad’. NIKK magasin.Nr 1-2007.
 • ”Women, Conversion and Islam”, NIKK magasin 2007. (Engelskt temanummer)
 • ”Konversion och muslimskt klädmode: Svenska kvinnor berättar”. I: Dragomanen. Årstidskrift utgiven av Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul och Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner. Årg. 7/2003.
 • ”Choosing Islam: a Study of Swedish Converts”. I: Social Compass: Conversions à l’islam en Europé, vol 46, no 3, September 1999, p. 325-335. London, Thousand Oaks, CA och New Dehli: SAGE Publications.
 • ”Kropp, koder och konvertiter. Om kvinnor, femininitet och islam”. I: Herta, nr 1, 1997.
 • ”Snart kommer änglarna att landa”. I: Svensk KyrkoTidning, nr 1-2, årg 93, 10 jan 1997.
 • ”Fråga frågan”. I: Det kultiverade könet. Nord-nytt 50, april, 1993.

ARTIKLAR & BÖCKER

I URVALBöcker och förord:

 • ”Inledning”. I: Genus och religion, Jeanette Sky. Natur & Kultur, 2009.
 • ”Vi blev muslimer” Svenska kvinnor berättar. En religionssociologisk studie av konversionsberättelser. Avhandling i Religionssociologi. Uppsala universitet. ACTA Universitatis Upsaliensis Psychologia et Sociologia Religionum, 2006.
 • ”Kristen höger i Sverige?”. Tillsammans med Conny Brandell mfl. Religion och samhälle. Stockholm: Religionssociologiska institutet. 1986:3.


Artiklar:

 • "Ebn luthersk kyrka blir katolsk-Nacksta kyrka i Sundsvall. 2018. I: Alla dessa kyrkor.
 • "Vi valde islam" Tidskriften Kvartal. 2016.
 • Rapport från ”Religionens framtid –framtidens religion” Multiethnica vt 2014.
 • ”Religiösa världsbilder i förändring”. 2013 I: Samband Tema. Stockholm: Sanoma Utbildning.
 • ”Jorden gick inte under denna gången heller”. Newsmill. 20121221.
 • ”Egypten är på väg mot religiöst styre”. SvD, Brännpunkt 20121207. Tillsammans med Magnus Norell.
 • ”Kulturarv eller kritiskt tänkande?”. I: Sans. Existentiellt magasin i upplysningens anda. 2011:4 nov-dec. sid 28-29.
 • ”Den normativa mångkulturalismen och kvinnorna”. I: Perspektiv på Islam. En vänbok till Christer Hedin. Dialogos Förslag: Stockholm. 2011. Sid 104-112.
 • ”Religionssociologi”. I: Människor och makter. En antologi om att tänka kritiskt om religion. Jonas Svensson och Stefan Arvidsson (red). 2010. reviderad upplaga.
 • ”Maktens kvinnor måste anpassa sig”. I: Sans. Existentiellt magasin i upplysningens anda. 2011:1. Sid54-55.
 • ”En fatwa från diskrimineringsombudsmannen”. I: Sans. 2011: 1(tillsammans med Magnus Norell, FDr i statsvetenskap) sid 36-40.
 • “Tro, politik och hädelse”. I: Humanisten. Juli 2010, sid35-36 (tillsammans med Magnus Norell, FDr i statsvetenskap)
 • ”We became Muslims” Swedish women convert to Islam”. I: Independent World Report. March/April 2010.
 • ”Längtan efter helhet – om muslimska konvertiters sökande”. I: Humanisten. Januari 2010.•”Gudstro är en fråga för individer”. I Hufvudstadsbladet, Debatt. 20100104. (Tillsammans med Magnus Norell).Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved