EXPERTNÄTVERK

EXPERTNÄTVERK

AV SAKKUNNIGA

Till mitt bolag är en rad olika experter knutna:


  • Malin Ekström (Teol. Dr, mångfaldsexpert, ssk HBTQ-frågor, SLU, Uppsala : breddad rekrytering, mångfald, diskriminering).
  • Maria Fager Hohental (Egalia advokatbyrå, Jur. kand., advokat, VD: migrationsrätt, asylrätt, MR, jämställdhet)
  • Karin Graemer (Graemer konsult AB, Fil. kand, VD: affärsutvecklare med inriktning mot varumärke, marknadsföring och kommunikation)
  • Anneli Häyrén (Fil. Dr, Forskare genusvetenskap Uppsala universitet, brandman: Företagsekonomi, organisationsteori, jämställdhetsexpert, genusvetenskap, diskriminering, trakasserier)
  • Elisabet Näsman (Fil. Dr, professor sociologi: sociologi, genus, familjeforskning, barnperspektiv, integration, diskriminering, trakasserier, metod och teori)Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved