BOKRECENSIONER

BOKRECENSIONER

LÄNKAR


Min egen hemsida:


Katolskt magasin

 

 

Övriga tidskrifter och Journaler:

  • Woodhead, Linda, Jörgen S Nielssen, red (2014) ”Everyday lived Islam in Europe. I: Journal of Contemporary religion, JCR, 2014.
  • Kreyenbroek, Philip G. ”Yezidism in Europé. Different generation Speak about their Religion”. Göttinger Orientforschungen. Iranica. Neu Folge 5. 2009. Harrassowitz Verlag: Weisbaden. I: multiethnica 2012, no 34 s28-30.
  • Kreyenbroek, Philip G. ”Yezidism in Europé. Different generation Speak about their Religion”. Göttinger Orientforschungen. Iranica. Neu Folge 5. 2009. Harrassowitz Verlag: Weisbaden. I: ??? 2013
  • Böhm, Thomas och Suzanne Kaplan ”Hämnd eller upprättelse”. Natur och Kultur, 2009 2:a reviderade utgåvan. I: Multietnica, nov 2010.
  • Karlsson, Minganti, Pia “Muslima. Islamisk väckelse och unga muslimska kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige.”, Multietnica, 2008
  • Bruinessen, Martin van & Julia Day Howell, “Sufism and the ‘Modern’ in Islam”. London and New York: I.B. Tauris Ltd, 2007. I: Journal of Contemporary Religion, JCR, 2008.
  • Nieuwkerk, Karin van ’Muslim women embracing Islam. Gender and Conversion in West’. I: Journal of Contemporary Religion, JCR, 2007.

Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved