STYRELSEARBETE

STYRELSEARBETEHar ni ett långsiktigt engagemang för social hållbarhet, jämställdhet och mångfald? Söker ni kreativa och innovativa lösningar så att ert engagemang för icke-finansiella mål skall vara en del av företagets utveckling? 


Då kanske min kompetens inom religion, jämställdhet, mångfald, mänskliga rättigheter, religionsfrihet, diskriminering, trakasserier, värderingskonflikter, religiösa och etniska minoriteter samt korruption kan komma till nytta i företagets styrelse. Jag är religiöst och politiskt obunden.


Jag har lång vana av att sitta i olika styrelser, kommittéer och arbetsgrupper och har gjort otaliga utredningar för myndigheter, företag och organisationer. Jag är diplomerad från ”Rätt fokus i styrelsearbetet, SME”, StyrelseAkademien. I dag sitter jag i några styrelser inom frivilligsektorn: Rädda Barnens riksstyrelse, Rädda Barnen i Uppsala och jag är ordförande i koncernen Save the Children Centre for Child Rights and Business.Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved