INSIKT & INSPIRERA

INSIKT & INSPIRERAEnstaka inspirerande föreläsning för personal, styrelse eller ledningsgrupp? Eller en föreläsningsserie kombinerat med gruppdiskussioner som erbjuder djupare insikter? Här följer några exempel på teman som jag behandlar.


  • Vem är mest kränkt? När olika diskrimineringsgrunder krockar – vad väljer vi då? På vilka sätt kan arbetsgivaren hantera krockar mellan jämställdhet och religiös praktik?


  • Rättvis rekrytering och karriärmöjligheter. Om jämställdhetsintegrering och breddad rekrytering och att låta människors kompetens och erfarenhet komma till sin rätt


  • Diskriminering, trakasserier och korruption. Vad betyder numerär jämställdhet och leder det till jämställdhet? Hur förändrar man en kultur så att den blir mer jämställd och hur hanterar arbetsgivaren sexuella trakasserier? Efter Metoo-upproren bröts tystnadskulturen och de mest eftertraktade talangerna efterfrågar en arbetsplats fri från sexuella trakasserier och aktivt jämställdhetsarbete - jag berättar hur du kan hantera dessa frågor.


Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved