VI ERBJUDER


VI ERBJUDER

Hur skall vi hälsa på varandra? Kan patienter kräva personal av samma kön? Vad gör vi när föräldrar vill ha undervisningsbefrielse för sina barn? Ledighet och religiösa högtidsdagar? Andaktsrum på arbetsplatsen?


Kan vi och bör vi göra undantag för jämställdhet på grund av religion eller annan livsåskådning eller politisk övertygelse? Hur hanterar företag, myndigheter och organisationer krockande diskrimineringsgrunder på ett socialt hållbart sätt?


Vilka är framgångsfaktorer för en rättvis, lyckad och innovativ integration när vi rekryterar och kompetensutvecklar personal? Hur ser jämställdhetsintegrering ut i praktiken? Skall alla bli som majoritetssamhället eller finns det utrymme för etniska och religiösa variationer? På vilka sätt kan arbetsplatser ta tillvara människors kunnande, erfarenheter och engagemang på ett kreativt, optimalt sätt?


Jag hjälper företag, myndigheter och organisationer att hantera icke-finansiella mål och mångfaldspolicy (social hållbarhet, jämställdhet, jämlikhet, respekt för Mänskliga rättigheter, motverkan mot korruption). Jag hjälper kunder att välja instrument och modeller för långsiktig hantering av dessa frågor så att de kan fatta strategiskt hållbara beslut där konsekvenserna är kända och överblickbara.


Sultán Sjöqvist konsult AB hjälper också företag att hantera varumärket så att det inte omedvetet förknippas med religiösa symboler och begrepp, rasism, xenofobi eller sexism.  • Insikt och inspirera

  Funderar ni på hur ni kan lösa värderingskonflikter mellan jämställdhet och religiös övertygelse? Behöver ni uppdatera er i frågor om social hållbarhet, jämställdhet och jämlikhet?

  LÄS MER


  • Förändrings och utvecklingsarbete

  Dags för en översyn av dokument, mål, riktlinjer och policys? Behöver ni hjälp med den årliga utvärderingen och uppföljningen av företagets mål? Behöver ni chefsstöd, utbildning av styrelsen eller mötesfacilitering som sträcker sig över längre tid? LÄS MER


  • Akuthjälp

  Har ni kört i diket eller osar det bara katt? När konflikter på arbetsplatser är ett faktum erbjuder jag rådgivning och sakkunnig hjälp per timme.

  LÄS MER


  • Styrelsearbete

  Vill ni göra social hållbarhet till en del av företagets utveckling på ett långsiktigt och mer omfattande sätt? LÄS MER


  Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

  Copyright @ All Rights Reserved