FÖRÄNDRINGS- & UTVECKLINGSARBETE

FÖRÄNDRINGS- & UTVECKLINGSARBETEDe nya kraven på icke-finansiell information handlar bland annat om hållbarhet, jämställdhet, mångfaldspolicy, respekt för mänskliga rättigheter, motverkan mot korruption och innebär att företag, myndigheter och organisationer kan behöva förändra eller utveckla sin organisation.


  • Översyn av strategiska dokument: (T ex värderingsgrund, hållbarhet, vår kultur, etiska riktlinjer, policys, mål, visioner och olika direktiv).


  • Chefsstöd: Genom återkommande samtal fungerar jag som rådgivare för chefer i hur de kan hantera jämställdhet, jämlikhet på ett rättvist sätt och hur de kan hantera värderingskonflikter i enlighet med arbetsplatsens mål och strategiska dokument.


  • Styrelsen: Genom fortbildning och återkommande samtal fungerar jag som rådgivare för styrelser i hur de kan hantera social hållbarhet i enlighet med arbetsplatsens mål och strategiska dokument.


  • Personalen: Genom utvecklingsprogram och handledning ges personalen möjlighet att diskutera olika konkreta händelser och moraliska dilemman som uppstår i vardagen och som skall hanteras i enlighet med arbetsplatsens mål och policydokument.


  • Utvärderingar och förändringarbete: uppföljningar av företagets mål och visioner. Förändring av arbetsmiljön och kulturen.Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved