AKUT RÅDGIVNING

AKUT RÅDGIVNINGHar ni kört i diket och behöver ni akut sakkunnig hjälp med rådgivning? Eller osar det bara katt och ni misstänker att det är en konflikt under uppsegling?


Oavsett om konflikten är inom ett projekt, gäller affärsrelationer med leverantörer eller kunder, eller är inom olika grupper inom personalen kan ni behöva hjälp att hantera situationen.


Vid akuta konflikter erbjuder jag sakkunnig rådgivning.  • Chefer: Vi går igenom vad konflikten handlar om, vilka olika alternativ det finns att lösa den och vilka konsekvenser företagets val av modell för lösning har i långt och kort perspektiv.


  • Styrelsen: Vi går igenom vad konflikten handlar om, vilka olika alternativ det finns att lösa den och vilka konsekvenser företagets, myndighetens eller organisationens val av modell för lösning har i långt och kort perspektiv.


  • Personalen: Jag samtalar med de olika grupperingarna, vi pratar om vad konflikten handlar om, hur den kan lösas och vilka konsekvenser olika typer av lösningar har.Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved