EXPERTNÄTVERK

EXPERTNÄTVERK


AV SAKKUNNIGA


Till mitt bolag är en rad olika experter knutna: • Malin Ekström (Teol. Dr, mångfaldsexpert, ssk HBTQ-frågor, Uppsala Universitet: breddad rekrytering, mångfald, diskriminering).
 • Maria Fager Hohental (Jur. kand., advokat, VD: migrationsrätt, asylrätt, MR, jämställdhet)
 • Anders Flodström (Tekn. Dr, professor em, fysik, fd universitetskansler: universitet och högskolor)
 • Karin Graemer (Fil. kand, VD: affärsutvecklare med inriktning mot varumärke, marknadsföring och kommunikation)
 • Satu Gröndahl (Fil. Dr, docent finsk-ugriska språk, Uppsala universitet: nationella minoriteter, minoritetspolitik, språkpolitik, integration, MR, diskriminering)
 • Eva Hamberg (Teol. Dr i religionssociologi & Fil. Dr i ekonomisk historia, professor, em migrationsforskning: värderingsförändringar i samband med migration, religionssociologi, sekularisering, sociologi, metod och teori)


 • Eberhard Herrmann (Teol. Dr, professor religionsfilosofi em: vetenskapsfilosofi, kunskapsteori, religionsfilosofi, demokrati, MR)
 • Anneli Häyrén (Fil. Dr, Forskare genusvetenskap Uppsala universitet, brandman: Företagsekonomi, organisationsteori, jämställdhetsexpert, genusvetenskap, diskriminering, trakasserier)
 • Anders Jeffner (Teol. Dr, professor teologi em: teologi, filosofi)
 • Magnus Norell (Fil. Dr i  statsvetenskap, forskare med inriktning mot demokrati, mellanöstern, terrorism)
 • Elisabet Näsman (Fil. Dr, professor sociologi: sociologi, genus, familjeforskning, barnperspektiv, integration, diskriminering, trakasserier, metod och teori)

Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved