UPPDRAG

Vad jag har gjort och vad jag jobbar med just nu.

 

 

För närvarande arbetar jag med Stockholm stad, Folkuniversitetet Stockholm, Svenska kyrkan, Katolskt Magasin

 

Tidigare uppdragsgivare är:

  • Statliga myndigheter och kommunala bolag: Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket), Europeiska Integrationsfonden (ESF), Talmannens tvärpolitiska grupp för jämställdhet, SWEDINT, Luftfartsverket, DO, SVT, SR, Rikspolisstyrelsen, SÄPO, Uppsala stadsbibliotek.

 

  • Företag och organisationer: Studiefrämjandet i Uppsala, Svenska kyrkan i Harmångers- Jättendals och Gnarps pastorat, Judiska Museet, Tidskriften Kvartal, ALMI, Folkuniversitetet, SÄKTEK, Bonniers, Natur&Kultur, Svenska kyrkans riksorganisation, Hälsinglands norra kontrakt Svenska kyrkan, ALTER-heritage, Sveriges universitetsbibliotekarier, ABF, Quattroporte, Hudiksvalls museum, Luna kulturhus, Transkulturellt centrum, Södra teatern, Routledge, Svenska föreningen för textilkonservering.

 

  • Universitet, högskolor, gymnasier och grundskolor: Uppsala universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Dalarna, Södertörns högskola, Södertälje skola, Vendela Hebbegymnasiet, Norra Latin, Ersta Sköndal högskola, Nordiska folkhögskolan Kungälv,
  • Som universitetsanställd har jag undervisat på följande utbildningar: Grund, master och doktorandkurser i religionssociologi, metod- och teorikurser, Islamologi, Orientalistikprogrammet, Genusvetenskap, Lärarutbildning, Etnicitetkurser, Lärarlyftet, Religioners möte, Kulturmöten, Religion och konflikt, Religion and Conflict, Mångfaldsstudier, Master of International Humanitarian Assistance, IMER-programmet, Etniska och religiösa minoriteter i Sverige, Europaprogrammet, Religionernas Europa, Islam i svensk skola och samhälle samt varit handledare för uppsatser och avhandlingar på grund- magister-, master- och doktorandnivå.

Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved