UPPDRAG

Vad jag har gjort och vad jag jobbar med just nu.

 

 

För närvarande arbetar jag med Folkuniversitetet Stockholm, Svenska kyrkan, Katolskt Magasin.

 

Under 2018 samarbetar jag med Sofia Rasmussen på Rasmussens Analys .

 

Tidigare uppdragsgivare är:

  • Statliga myndigheter och kommunala bolag: Socialstyrelsen, Ungdomsstyrelsen, Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket), Europeiska Integrationsfonden (ESF), Talmannens tvärpolitiska grupp för jämställdhet, SWEDINT, Luftfartsverket, DO, SVT, SR, Rikspolisstyrelsen, SÄPO, Uppsala stadsbibliotek.

 

  • Företag och organisationer: Studiefrämjandet i Uppsala, Svenska kyrkan i Harmångers- Jättendals och Gnarps pastorat, Judiska Museet, Tidskriften Kvartal, ALMI, Folkuniversitetet, SÄKTEK, Bonniers, Natur&Kultur, Svenska kyrkans riksorganisation, Hälsinglands norra kontrakt Svenska kyrkan, ALTER-heritage, Sveriges universitetsbibliotekarier, ABF, Quattroporte, Hudiksvalls museum, Luna kulturhus, Transkulturellt centrum, Södra teatern, Routledge, Svenska föreningen för textilkonservering.

 

  • Universitet, högskolor, gymnasier och grundskolor: Uppsala universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Dalarna, Södertörns högskola, Södertälje skola, Vendela Hebbegymnasiet, Norra Latin, Ersta Sköndal högskola, Nordiska folkhögskolan Kungälv,
  • Som universitetsanställd har jag undervisat på följande utbildningar: Grund, master och doktorandkurser i religionssociologi, metod- och teorikurser, Islamologi, Orientalistikprogrammet, Genusvetenskap, Lärarutbildning, Etnicitetkurser, Lärarlyftet, Religioners möte, Kulturmöten, Religion och konflikt, Religion and Conflict, Mångfaldsstudier, Master of International Humanitarian Assistance, IMER-programmet, Etniska och religiösa minoriteter i Sverige, Europaprogrammet, Religionernas Europa, Islam i svensk skola och samhälle samt varit handledare för uppsatser och avhandlingar på grund- magister-, master- och doktorandnivå.

Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved