HEM

Jag arbetar med utmaningar på jobbet på grund av religion, jämställdhet och jämlikhet som rådgivare, föreläsare och styrelseledamot.

 

Jag vägleder företag så att de kan hantera värderingskonflikter på ett rättvist och inkluderande sätt.

 

Under 2018 samarbetar jag med Sofia Rasmussen på Rasmussen Analys och med Kerstin Weibull Lundberg på Intuitivt ledarskap.

 

Med Sofia gör jag en stor enkätundersökning som täcker hela landet och alla brancher i projektet efter#MeToo.

 

Tillsammans med Kerstin leder jag kurser i ledarskap som vi kallar Cirklar.

Jag har en gedigen akademisk bakgrund i religion och sociologi och väl beprövade redskap och metoder för hur man jobbar för att förstå och bemöta de här frågorna på ett långsiktigt och hållbart vis.

 

Jag sitter i Rädda Barnens riksstyrelse och i den lokala styrelsen i Uppsala samt i Rotary Uppsala-Carolinas styrelse, där jag också var president 2016/17.

 

Madeleine Sultán Sjöqvist

Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved