INTUITIVT LEDARSKAP

Kerstin Weibull Lundberg på 3Fall Coaching AB och jag bjuder in dig till vårterminens kurs i INTUITIVT LEDARSKAP. Metoden har Kerstin arbetat fram i sitt ALIVE-koncept och vi har tillsammans utvecklat det i relation till kursen Intuitivt ledarskap.

 

Att vara en intuitiv ledare är att använda alla sammanlagda kunskaper och erfarenheter som du har tillgång till inom dig själv, både intellektuella och känslomässiga. Det kan vara känslan av att något känns rätt eller fel, magkänslan, eller de små signalerna från vårt undermedvetna som kommer in och styr.

 

Det finns ingen regel som säger när du ska lita på din intuition, men metoden som vi utvecklat i ledarskapsträning med hästar kan ge dig riktlinjerna. Det handlar om att;

 

A= vara autentisk och att lita på dig själv och göra och säga vad du gör och säger

 

L= lyssna på andra och dig själv, din intuition med öppenhet och nyfikenhet

 

I= kommunicera avsiktligt (intention), ta reda på vad du verkligen vill och utrycka det tydligt

 

V= medvetengöra dina värderingar, ta fram din inre kompass och leva i riktlinje med den

 

E = balansera dina energier för att känna lätthet och glädje i det du gör, känna flow

 

Värdet av vara en intuitiv ledare, är inte bara att du fattar bättre beslut. Du vet vem du är i din roll som ledare/individ, vilket skapa mindre stress, rädslor, frustration och blockeringar. Du kommer inte längre tolerera och acceptera en låg grad av oro som bubblar under ytan som om det vore något normalt.

 

... och som med allt annat som du vill lära dig gäller; ju mer du arbetar med din intuition dest bättre fungerar den.

 

Du anmäler dig på Kerstins nya hemsida fullmånecirklar och här hittar du mer information om ALIVE metoden och Kerstins övriga kurser.

 

 

 

Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved