INSIKT & INSPIRERA

INSIKT & INSPIRERA

 

 

Enstaka inspirerande föreläsning för personal, styrelse eller ledningsgrupp? Eller en föreläsningsserie kombinerat med gruppdiskussioner som erbjuder djupare insikter? Här följer några exempel på teman som jag behandlar.

 

  • Vem är mest kränkt? Om handskakning, religiöst mode och utebliven kontraktsskrivning. När olika diskrimineringsgrunder krockar – vad väljer vi då?

 

  • Rättvis rekrytering och karriärmöjligheter. Om breddad rekrytering och att låta människors kompetens och erfarenhet komma till sin rätt

 

  • Diskriminering, trakasserier och korruption. Om den slutna gruppens problematik och vad man kan göra åt sexism, rasism och andra oegentligheter.

 

Sultán Sjöqvist konsult AB | Domkyrkoplan 1 | 753 10 Uppsala | 076 8024272

Copyright @ All Rights Reserved